Gå til innholdet
bjorsetdammen-2

Ytre miljø

TrønderEnergi AS disponerer store naturressurser til energiproduksjon på vegne av eierne og samfunnet.
I TrønderEnergi skal vi i all vår framferd søke bærekraftige løsninger. Som forvalter av fornybare ressurser i en verden med klimautfordringer, skal vi være en pådriver til å forvalte og utvikle fornybare løsninger på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Våre anlegg skal designes, bygges og driftes slik at det er skånsomt for natur og bomiljøer. Alle anlegg og aktiviteter skal ha en design og utførelse som ivaretar miljøsikkerhet og personsikkerhet for tredjepart og våre omgivelser.  Det gjøres grundige analyser i forkant av utbygginger om hvilke konsekvenser utbyggingen har på natur, samfunnsinteresser og miljø, og mange ulike alternativer vurderes. Samtidig iverksettes det avbøtende tiltak som terskelbygging, utlegging av gytegrus, fiskeutsetting, landskapspleie og revegetering.
REN
TRØNDER
ENERGI
Alltid
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo