Gå til innholdet

Prosjekt Vigda kraftverk

Status:
OED 3. juli 2018: Departementet opprettholder NVEs vedtak av 20.01.2015 om å gi konsesjon til Vigda kraftverk. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas ikke til følge.

Les mer om prosjekt Vigda kraftverk
Prosjektdata 
 
Ny vannkraft
Produksjon: 10 GWh
Fallhøyde: 48,6 m
Kommune: Melhus
Vassdrag: Vigda