Gå til innholdet

Vassli

Vassli er en pumpestasjon som ligger ved Ångårdsvatnet i Storlidalen. Ångårdsvatnet har tilsig fra ca 82 km² nedbørfelt. Dette tilsiget blir via Vassli pumpestasjon pumpet inn på tilløpstunnelen og videre opp i Gjevilvatnet, som er hovedmagasin for Driva kraftverk. Se for øvrig under Driva kraftverk.
Tekniske data

Byggeår: 1973  
Forbruk: 25 GWh 
Installasjon:  10 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: -79 m