Gå til innholdet

Usma kraftverk

Usma kraftverk ligger i Selbu kommune i Sør-Trøndelag.

Eies av TrønderEnergi Kraft AS 80 %, Thomas Angells Stiftelser 13,92 %, Selbu kommune 1,17 % og 5 private grunneiere har 4,91 % tilsammen.

Usma kraftverk utnytter tilsiget fra Usma og Gardåa som er sidearmer til elva Nea i Neavassdraget. Inntaket til kraftverket er plassert i Usma ved Kløftvollen på kote 503. Der tas også Gardåa inn via et bekkinntak. Tilsigsfeltet er på 68,8 km2 og fallet er 288 m høyt. Vannet overføres i en rørgate som er 5,4 km lang ned til kraftstasjonen som ligger i dagen.
Tekniske data

Byggeår: 2013 Produksjon: 30,5 GWh Installasjon: 9 MW
Turbintype: Pelton
Fallhøyde: 288 m