Gå til innholdet

Ulset

Ulset kraftverk ligger i Tynset kommune, Innlandet fylke. 

Eies av Kraftverkene i Orkla (KVO), som igjen eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, Eidsiva 12% og NØK 4,4%. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Ulset kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla.
 
Kraftverket utnytter fallet på ca. 325 m fra Falningsjøen til Orkla ved Ulset. Det er bygget to reguleringsmagasiner, Falningsjøen og Sverjesjøen. Falningsjøen kan reguleres mellom kotene 872,50 og 825,00 som gir et magasin på 125 mill m³. Sverjesjøen kan reguleres mellom kotene 872,50 og 867,70 noe som gir et magasin på 7 mill m³.

Sideelvene Ya og Russu overføres til Falningsjøen via en tunnel. Falningsjøen er inntaks- og hovedmagasin for kraftverket. Magasinet er hevet 25,5 m ved en fyllingsdam, og kan senkes 22 m under naturlig vannstand ved tapping gjennom tilløpstunnel til kraftverket. Tilløpstunnelen er ca. 7,5 km lang, og kraftverket er konstruert med luftputekammer.

Avløpet fra Sverjesjøen ledes inn på tilløpstunnelen gjennom en sjakt. Fra kraftverket går det en 500 m lang avløpstunnel ut i Orkla. 

Tekniske data 

Byggeår: 1985 Produksjon: 140 GWh Installasjon: 35 MW Turbintype: Francis Fallhøyde: 325 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo