Gå til innholdet

Prosjekt Tovatna kraftverk

Status: Søkt om konsesjonsfritak. Er på høring.

Prosjektet ønsker å utnytte eksisterende tunnelsystem til Driva Kraftverk slik at vannet som tappes fra Tovatna og inn på driftstunnelen skal gå gjennom et nytt kraftverk.
Prosjektdata

Ny vannkraft
Produksjon: 17 GWh
Fallhøyde: 105 m
Kommune: Oppdal 
Vassdrag: Tovatna