Gå til innholdet

Svorkmo

Svorkmo kraftverk ligger i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

Eies av Kraftverkene i Orkla (KVO), som igjen eies av Statkraft 48,6%, TrønderEnergi Kraft 35%, Eidsiva 12% og NØK 4,4%. Operatør er TrønderEnergi Kraft.

Svorkmo kraftverk er ett av fem kraftverk som utgjør Kraftverkene i Orkla.

Kraftverket utnytter fallet i Orkla på 98 m mellom Bjørset i Meldal og Hongslo i Orkdal nedenfor Svorkmo. Kraftverket har ikke eget magasin ut over et mindre inntaksmagasin på ca. 0,02 mill m³, men drar nytte av de større magasinene lenger oppe i vassdraget.

Umiddelbart nedenfor inntaket på Bjørset er det bygget en lukedam i hele elvens bredde. Dammen skal primært lede vannet inn i tilløpstunnelen, men også kunne avlede flommer slik at vannstanden ikke blir høyere enn før, slippe nødvendig minstevassføring og tillate oppgang av fisk.
Vannet ledes gjennom tilløpstunnelen til kraftverket som er plassert ved Hongslo og videre til utløpet.

Raubekken er tatt inn på tilløpstunnelen ved Amundmoen. Dermed reduseres Raubekkens forurensning av Orkla. Svorka er ført inn på tilløpstunnelen ved hjelp av en overføringstunnel og dam ved Sæter. Tilløpstunnelen er 15,5 km lang og avløpstunnelen er 1,1 km lang. 

Kraftverket utnytter et samlet nedbørfelt på 2642 km².
Tekniske data
 
Byggeår: 1983 Produksjon: 275 GWh Installasjon: 34 MW + 20,5 MW 
Turbintype: Francis Fallhøyde: 98 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo