Gå til innholdet

Prosjekt Snillfjord kraftverk

Status: Har sendt melding. NVE har bedt tiltakshaver orientere om enkelte forhold knyttet til fallrettigheter og planlagte reguleringer. Saken ligger i bero inntil disse forholdene avklares.

Les mer om Snillfjord Kraftverk
Prosjektdata

Ny vannkraft
Netto prod: 52 GWh
Fallhøyde: 298 m
Kommune: Snillfjord
Vassdrag: Skjenald-vassdraget, Aunelva og Snilldalselva