Gå til innholdet
Bessaker

Bessakerfjellet vindpark

Bessakerfjellet vindpark ligger i Åfjord kommune, Trøndelag fylke.

Vindparken eies av Midgard Vind (70 % Stadtwerke München, 30 % TrønderEnergi). 
Operatør er TrønderEnergi.

Strøm til i overkant av 10.000 husstander
Vindparken på Bessakerfjellet består av 25 vindturbiner, et drifts- og vedlikeholdssenter og en transformatorstasjon. Fra hver vindturbin skjer kraftoverføringen via kabler som er nedgravd i veitraseene. Inne i parkområdet samles kablene i små nettstasjoner før de føres ned i transformatorstasjonen ved foten av Bessakerfjellet. Dermed unngås bygging av luftlinjer inne på selve fjellplatået.

Bladene roterer fra 6 til 22 omdreininger per minutt. Hver turbin kan produsere 7 GWh pr år.

Landets tredje største vindpark
Bessaker var med sine 25 turbiner Norges nest største vindpark da den ble satt i drift. I 2012 var parken den tredje største i Norge. I 2021 havnet den som nummer 18. på lista.
Bessakerfjellet har en topografi godt egnet for en vindpark. Området er nær veger og kraftlinjenettet og skjermet fra bebyggelse. Ingen vernede områder er berørt av utbyggingen.

Vindparken
 • Båndlagt areal ca. 3.5 km2
 • Direkte arealbehov ca. 125 - 140 da
 • Utbyggingskostnad ca. 500 mill.kr

Veg- og kabelarbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2007. Alle fundamentene ble også støpt ferdig i løpet av 2007. Bygging av transformatorstasjon og linjebygging var ferdig ved idriftsettelsen av de 12 første vindturbinene i 2007. Hele vindparken sto ferdig høsten 2008.
Tekniske data

Byggeår: 2008
Produksjon: 162 GWh Installasjon: 57,5 MW Antall turbiner: 25
Turbintype: Enercon
Navhøyde: 64 m
Rotordiameter: 71 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo