Gå til innholdet
Bessaker

Bessakerfjellet vindpark

Bessakerfjellet vindpark ligger i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Vindparken eies av TrønderEnergi Kraft AS. Operatør er også TrønderEnergi Kraft.

Strøm til nær 9.000 husstander
Vindparken på Bessakerfjellet består av 25 vindturbiner, et drifts- og vedlikeholdssenter og en transformatorstasjon. Fra hver vindturbin skjer kraftoverføringen via kabler som er nedgravd i veitraseene. Inne i parkområdet samled kablene i små nettstasjoner før de føres ned i transformatorstasjonen ved foten av Bessakerfjellet. Dermed unngås bygging av luftlinjer inne på selve fjellplatået.

Bladene roterer fra 6 til 22 omdreininger per minutt. Hver turbin kan produsere 7 GWh pr år.

Landets tredje største vindpark
Bessaker var med sine 25 turbiner Norges nest største vindpark da den ble satt i drift. I 2012 var parken den tredje største i Norge. Bessakerfjellet har en topografi godt egnet for en vindpark. Området er nær veger og kraftlinjenettet og skjermet fra bebyggelse. Ingen vernede områder er berørt av utbyggingen.

Vindparken
 • Båndlagt areal ca. 3.5 km2
 • Direkte arealbehov ca. 125 - 140 da
 • Utbyggingskostnad ca. 500 mill.kr

Veg- og kabelarbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2007. Alle fundamentene ble også støpt ferdig i løpet av 2007. Bygging av transformatorstasjon og linjebygging var ferdig ved idriftsettelsen av de 12 første vindturbinene i 2007. Hele vindparken sto ferdig høsten 2008.

Entreprenører/leverandører:
 • Vindturbinleverandør: Enercon GmbH
 • Entreprenør veger/kabelgrøfter/transformatorstasjon: Syltern AS
 • Entreprenør linjebygging: TrønderEnergi Nett AS
 • Ansvarlig for levering av elektroteknisk utstyr: TrønderEnergi Nett AS
 • Permanente arbeidsplasser for drift og vedlikehold vil utgjøre 3-4 årsverk. I de første årene vil vindturbinleverandøren ha ansvaret for drift- og vedlikeholdet.
Tekniske data

Byggeår: 2008
Produksjon: 162 GWh Installasjon: 57,5 MW Antall turbiner: 25
Turbintype: Enercon
Navhøyde: 64 m
Rotordiameter: 71 m
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo