Gå til innholdet
hus

Styret i TrønderEnergi med varamedlemmer

Styret i TrønderEnergi består av syv medlemmer og syv varamedlemmer etter generalforsamlingens bestemmelser. I tillegg kommer tre medlemmer og to observatører som velges av og blant de ansatte etter aksjelovens bestemmelser. Styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Målet er å få mangfold i styret i forhold til geografisk tilhørighet, kjønn (balansert), industriell forståelse og faglig bakgrunn.

Aksjonærvalgte styremedlemmer

 • Odd Inge Mjøen (leder)
 • Morten Bostad (nestleder)
 • Ingvill Kvernmo
 • Bård Benum
 • Terje Eidesmo
 • Kirsti Welander
 • Hanne Wigum

Ansatterepresentanter

 • Rune Jerpstad
 • Hanne Høie Grøttum
 • Rune Olaisen

Observatører

 • Mats Grøn Jønland
 • Janne Kjøsen

Aksjonærvalgte varamedlemmer

 • Ingjerd Astad
 • Oddvar Indergård
 • Per Johansen

Personlige vararepresentanter for de ansattevalgte representanter

 • Atle Midtlyng
 • Mats Grøn Jønland
 • Ingebrigt Grut

Personlige vararepresentanter for de ansattevalgte observatører

 • Mats Grøn Jønland
 • Ingebrigt Grut




Kontakt oss
 
Telefon: 73 60 30 00
E-post: firmapost@tronderenergi.no
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo