Gå til innholdet
hus

Styret i TrønderEnergi med varamedlemmer

Styret i TrønderEnergi består av sju medlemmer, fem varamedlemmer og to observatører etter generalforsamlingens bestemmelser. I tillegg kommer tre medlemmer som velges av og blant de ansatte etter aksjelovens bestemmelser. Styret er sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Målet er å få mangfold i styret i forhold til geografisk tilhørighet, kjønn (balansert), industriell forståelse og faglig bakgrunn.

Aksjonærvalgte styremedlemmer

 • Per Kristian Skjærvik (leder)
 • Arve Slørdahl
 • Margrethe Smith
 • Dina Elverum Aune
 • Geir Ove Kjesbu
 • Morten Bostad
 • Ingvill Kvernmo

Ansatterepresentanter

 • Roger Harsvik
 • Karin Skogan Holm
 • Rune Olaisen

Observatører 

 • Egil Rømen
 • Idunn Finnanger

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

 • Hallgeir Grøntvedt
 • Vigdis Bolås
 • Svanhild Mosebakken
 • Laila Eide Hjertø
 • Petter Lindseth

Personlige vararepresentanter for de ansattevalgte representanter, nr 8-10:

 • Atle Midtlyng
 • Gunn Lisbeth Hansen
 • Anders Bergem

Vara for observatører i rekkefølge for nr 11 og 12:

 • Ivar Pedersen
 • Sveinung Susort

 

Vedtatt i generalforsamling 15.05.2018

Kontakt konsernstyret
Hilde Brandtzæg
administrasjonskonsulent

+47 957 46 106
hbr@tronderenergi.no

Kontakt

Felter merket * er påkrevd.

Epost
Kommentar