Gå til innholdet
hus

Styret

Aksjonærvalgte styremedlemmer


pks


Navn
: Per Kristian Skjærvik

Fødselsår: 1953

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
- Styreleder 2007 - d.d.
- Leder Bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi 2002 - 2007
- Medlem Bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi 1999 - 2002

Periode oppnevnt: 2015 – 2017

Stilling: Styreleder TE

Om: Ordfører i Rissa kommune i perioden 1998 – 2011 med tidligere erfaringer innen postverket. Styreleder i Næringsmiddeltilsynet på Fosen og styremedlem i Museet Kystens Arv.

***
as

Navn: Arve Slørdahl

Fødselsår: 1947

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi
- Styremedlem 2008 - d.d.

Periode oppnevnt: 2015 - 2017

Stilling: Seniorrådgiver i Chr. Salvesen & Chr. Thams’s communications AS

Om: Er utdannet bergingeniør fra NTH.
Varaordfører i Meldal kommune og har mange styrverv, blant annet styreleder i Vigor Kristiansund AS, Devico AS og Meldal Næringssenter AS.

***

margrethe-smith

Navn: Margrethe Smith

Fødselsår1968

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
- Styremedlem i TrønderEnergi 2014 – d.d.

Periode oppnevnt: 2014 - 2016

Stilling
: Konserndirektør strategi og virksomhetsstyring i EB

Om:
Utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans og økonomistyring.
Har jobbet i kraftbransjen siden 2002, primært innenfor fagområdene økonomi, finans og strategi- / forretningsutvikling. Styremedlem i Lindum AS (2004-2014), Hadeland Energi AS (siden 2004) og nestleder i styret i Viken Fiber AS (siden 2012), i tillegg til en rekke av EBs datterselskaper.


***
dea

Navn: Dina Elverum Aune

Fødselsår: 1964

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
- Styremedlem 2015 – d.d.

Periode oppnevnt: 2015 - 2017

Stilling: Finans - og økonomidirektør i FESIL AS

Om: Utdannet innen økonomisk styring og ledelse.
Har jobbet i FESIL siden 1999, innenfor fagområdene økonomi og finans.
Har flere styreverv, blan annet styremedlem i Enova AS (siden 2013), samt styremedlem i en rekke av FESILs selskaper.

***

gok

Navn: Geir Ove Kjesbu

Fødselsår: 1967

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
- Styremedlem 2015 - d.d.

Periode oppnevnt: 2015 - 2017

Stilling: Administrerende direktør i Investinor AS

Om: Masterutdanning i datavitenskap fra Norges tekniske høgskole.
Har tidligere jobbet som Viseadm. direktør og administrerende direktør i Q-Free ASA

***
Morten Bostad

Navn: Morten Bostad

Fødselsår: 1964

Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
- Styremedlem 2016 - d.d.

Periode oppnevnt: 2016 - 2018

  Stilling: Assisterende rådmann i Melhus kommune

  Om: Bygg- og anleggsingeniør. Siviløkonom
  ***

  Ingvill

  Navn
  Ingvill Kvernmo 

  Fødselsår:
  1978

  Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
  - Styremedlem 2016 - d.d.

  Periode oppnevnt: 2016 - 2018

   Stilling: Rådmann i Orkdal kommune

   Om:
   Master i samfunnsøkonomi. Cand.mag med samfunnsøkonomi, statsvitenskap, personalpsykologi, matematikk, statistikk og ledelsesfag, NTNU.

   ***

   Ansatterepresentanter

   roger-harsvik   Navn
   : Roger Harsvik

   Fødselsår: 1966

   Styremedlem/rolle i TrønderEnergi:
   -Styremedlem 2012 - d.d.

   Periode oppnevnt: 2014 - 2016
    
   Stilling: Energiteknikker

   Om: Startet som linjemontør lærling i Åfjord Kommunale Everk i 1984, tok fagbrev "B" i 1987. Vi ble da kjøpt opp av Sør Trøndelag Kraftselskap samtidig som jeg fikk permisjon for å gå Fagskolen elektronikk. Kom tilbake til S-TK i 1989 og fram til i dag, mens jeg tok fagbrev "L" og "A".

   ***
   ks


   Navn
   : Karin Skogan Holm

   Fødselsår: 1958

   Styremedlem/rolle i TrønderEnergi: 
   - Styremedlem 2011 - d.d.

   Periode oppnevnt: 2015 - 2017
    
   Stilling: Senior kunderådgiver innfordring og klage i TrønderEnergi Service AS

   Om: Begynte ved Trondheim E-verk i 1979, og har tidligere vært saksbehandler med ansvar for klagebehandling ved TrønderEnergi Nett. Er merkantil nestleder i El og IT ved TrønderEnergi, er også 1. vara til styret ved Personellservice Trøndelag, og medlem av brukerrådet ved Saupstad Helsehus.

   ***
   ro


   Navn
   : Rune Olaisen

   Fødselsår: 1957

   Styremedlem/rolle i TrønderEnergi: 
   - Styremedlem 2008 - d.d

   Periode oppnevnt: 2014 - 2016

   Stilling: Driftsingeniør

   Om: Utdannet ved Trondheim Ingeniørhøgskole linje elkraft og ansatt i TrønderEnergi i 1983.
   Jobber i dag som driftsingeniør hydrologi med ansvar for myndighetspålagte tappekrav, vannmålinger og rapporteringer. Leder av NITO TrønderEnergi. Sitter i Rennebu kommunestyre, formannskapet og i hovedutvalget for Helse Omsorg og Oppvekst i Rennebu. Er også medlem av rådet for Kvikne Rennebu Kraftlag og er nestleder i Kvikne Fjellstyre.

   ***


   Kontakt konsernstyret
   Hilde Brandtzæg
   administrasjonskonsulent

   +47 957 46 106
   hbr@tronderenergi.no