Gå til innholdet
eiere-topp

Eierstyring og selskapsledelse

I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS,
morselskapet i TrønderEnergikonsernet. Prinsippene bygger på norsk anbefaling for eierstyring og
selskapsledelse, datert 23. oktober 2012, korrigert i styremøte 27.april 2015.

Anbefalingen omfatter følgende kapitler:
 • Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 • Virksomhet
 • Selskapskapital og utbytte
 • Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
 • Fri omsettelighet
 • Generalforsamling
 • Valgkomite
 • Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
 • Styrets arbeid
 • Risikostyring og intern kontroll
 • Godtgjørelse til styret
 • Godtgjørelse til ledende ansatte
 • Informasjon og kommunikasjon
 • Selskapsovertakelse
 • Revisor

PDF-icon2Klikk her for å laste ned dokumentet (PDF)
Prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS