Gå til innholdet

Typografi

Profilfont BreuerText
Dette er identitetsfonten og brukes i alt trykt materiell som annonser, brosjyrer, standmateriell osv.

Støttefont Calibri
Calibri er valgt brukt i alt kontormateriell (brev, konvolutter etc) i rapporter, PowerPoint, notater ol.
som blir produsert internt i bedriften. Calibri er standard i Windows 07.

fonter
TrønderEnergis identitetsfont heter
Breuer Text