Gå til innholdet
lev1

Krav til leverandører

TrønderEnergi ønsker leveranser til rett tid, med riktig kvalitet, med minst mulig belastning på miljøet og med lavest mulig totalkost. Vi ønsker leverandører som bidrar aktivt med konstruktive løsninger og ideer som kan fremme utvikling og gi synergieffekter innen våre virksomhetsområder.

Alle våre leverandører skal
1. Overholde lover og forskrifter gitt av offentlig myndighet, herunder internkontrollforskriften.
2. Bidra til best mulig bevaring av miljøet. Produkter og tjenester som benyttes skal derfor ha lavt råvare- og energiforbruk, lav belastning på biologisk mangfold og et minimum av forurensning og avfallsmengder.
3. Arbeide aktivt for å realisere vår visjon om null skader og ulykker.
4. Bidra til godt forebyggende arbeid gjennom å ha et fungerende HMS system og rapportere uønskede hendelser relatert til helse, miljø eller sikkerhet.
5. Ikke handle i strid med sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgiving. FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter skal respekteres.
6. Kunne stille til rådighet nødvendig organisasjon, ledelse, erfaring og kompetanse.
7. Være et lovlig etablert foretak og inneha de nødvendige sertifikater og autorisasjoner.
8. Inngå kontrakter etter norsk lov.
9. Leverandøren skal ikke være under konkurs eller under gjeldsforhandling.
10. Ha et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem og etterleve dette. Leverandører med etablerte systemer vil normalt bli foretrukket.
11. Fortrinnsvis være prekvalifisert i Sellihca, som er energibransjens kvalifikasjonsordning.

Pre-kvalifisering

TrønderEnergi benytter ofte prekvalifisering ved større anskaffelser. Vårt hovedverktøy for prekvalifisering er Achilles UNCE-registeret, og forutsetter at våre leverandører er registrert der.
Mer informasjon finnes på Achilles UNCE’s hjemmeside

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo