Gå til innholdet
EHF

Krav til innhold i EHF fakturaer til TrønderEnergi

• Leverandørene må påse at faktura sendes til riktig selskap
• Krav til innhold omfatter alle selskapene
• Alle bestillere i TrønderEnergi skal oppgi bestillerreferanse, fortrinnsvis ved initialer. Dersom kundens elektroniske bestillingssystem benyttes, vil det ved bestilling bli oppgitt ordrenummer.


Forklaring til felter som brukes i EHF-formatet:

Bestiller (Deres ref)
Bestillers initialer, eventuelt navn skal oppgis ved bestilling og returneres på fakturaen.
Referansen legges i taggen: Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

Kundens bestillingsnummer/innkjøpsordrenummer
Dersom det er oppgitt ved bestilling, skal kundens bestillingsnummer (innkjøpsordrenummer) oppgis og legges i taggen: Invoice/OrderReference/ID

Arbeidsordre
Dersom det er oppgitt ved bestilling, skal kundens arbeidsordrenummer oppgis og legges i taggen:
/Invoice/InvoiceLine/Item/Description

Hvis leverandøren har system for å legge ordrenummer i korrekt felt i EHF-fila er dette å foretrekke. Men om leverandøren kun har system for et referansefelt og har fått oppgitt innkjøpsordrenummer ved bestilling, kan det også legges i «Deres ref».
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo