Gå til innholdet
efaktura

Fakturaadresser

PDF-fakturaer via e-post sendes til:

 TrønderEnergi AS  faktura.tronderenergias@pagero.no
 TrønderEnergi Kraft AS  faktura.tronderenergikraftas@pagero.no 
 TrønderEnergi Nett AS  faktura.tronderenerginettas@pagero.no
 TrønderEnergi Service AS     faktura.tronderenergiserviceas@pagero.no
 TrønderEnergi Vind AS  invoice.6584@kollektor.no
 Driva Kraftverk  faktura.drivakraftverk@pagero.no 
 Kraftverkene i Orkla  faktura.kraftverkeneiorkla@pagero.no
 Sarepta Energi AS  faktura.sareptaenergias@pagero.no
 Usma Kraft AS  faktura.usmakraftas@pagero.no

Eventuelle vedlegg som legges ved PDF-fakturaer som sendes pr mail til TrønderEnergi, må være skannet inn sammenhengende med fakturaen som underliggende sider og ikke sendes som separate vedlegg til innsendte PDF fakturaer. Fakturaene må være i A4-format. Merk at det er utelukkende maskinell behandling av e-post sendt til denne e-postadressen, det vil si at annen e-post ikke blir besvart.

Papirfakturaer via post sendes til:

 Selskap Postboks nr.  Sted 
 TrønderEnergi AS  3240 Torgarden  7439 Trondheim
 TrønderEnergi Kraft AS  3241 Torgarden  7439 Trondheim
 TrønderEnergi Nett AS  3243 Torgarden  7439 Trondheim
 TrønderEnergi Service AS  3244 Torgarden  7439 Trondheim
 Driva Kraftverk  3245 Torgarden  7439 Trondheim
 Kraftverkene i Orkla  3246 Torgarden  7439 Trondheim
 Sarepta Energi AS  3248 Torgarden  7439 Trondheim
 Usma Kraft AS  3249 Torgarden  7439 Trondheim
   
Merk at adressen kun er for fakturaer, kreditnotaer og purringer.