Gå til innholdet
efaktura

Fakturaadresser

PDF-fakturaer via e-post sendes til:

 TrønderEnergi AS  faktura.tronderenergias@pagero.no
 TrønderEnergi Kraft AS  faktura.tronderenergikraftas@pagero.no 
 TrønderEnergi Vind AS  invoice.6584@kollektor.no
 Driva Kraftverk  faktura.drivakraftverk@pagero.no 
 Kraftverkene i Orkla  faktura.kraftverkeneiorkla@pagero.no
 Sarepta Energi AS  faktura.sareptaenergias@pagero.no
 Usma Kraft AS  faktura.usmakraftas@pagero.no
 Terminalveien 7 Berkåk AS  invoice.6583@kollektor.no
 Midgard Vind Holding AS  invoice.6585@kollektor.no
 Midgard Vind AS  invoice.6586@kollektor.no
 Stokkfjellet AS  invoice.6588@kollektor.no
 Sørmarkfjellet AS  invoice.6589@kollektor.no
 Frøya Vind AS  invoice.6592@kollektor.no
 Ytre Vikna AS  invoice.6593@kollektor.no
 Hundhammerfjellet AS  invoice.6594@kollektor.no
 Ohmia Charging AS  invoice.6557@kollektor.no
 Ohmia Retail AS  ohmiaretail@mottak.rcas.no

Eventuelle vedlegg som legges ved PDF-fakturaer som sendes pr mail til TrønderEnergi, må være skannet inn sammenhengende med fakturaen som underliggende sider og ikke sendes som separate vedlegg til innsendte PDF fakturaer. Fakturaene må være i A4-format. Merk at det er utelukkende maskinell behandling av e-post sendt til denne e-postadressen, det vil si at annen e-post ikke blir besvart.

Papirfakturaer via post sendes til:

 Selskap Postboks nr.  Sted 
 TrønderEnergi AS  3240 Torgarden  7439 Trondheim
 TrønderEnergi Kraft AS  3241 Torgarden  7439 Trondheim
 TrønderEnergi Service AS  3244 Torgarden  7439 Trondheim
 Driva Kraftverk  3245 Torgarden  7439 Trondheim
 Kraftverkene i Orkla  3246 Torgarden  7439 Trondheim
 Sarepta Energi AS  3248 Torgarden  7439 Trondheim
 Usma Kraft AS  3249 Torgarden  7439 Trondheim
 Terminalveien 7 Berkåk AS Postboks 6583 7439 Trondheim
 TrønderEnergi Vind AS Postboks 6584 7439 Trondheim
 Midgard Vind Holding AS Postboks 6585 7439 Trondheim
 Midgard Vind AS Postboks 6586 7439 Trondheim
 Stokkfjellet AS Postboks 6588 7439 Trondheim
 Sørmarkfjellet AS Postboks 6589 7439 Trondheim
  Frøya Vind AS Postboks 6592 7439 Trondheim
 Ytre Vikna AS Postboks 6593 7439 Trondheim
 Hundhammerfjellet AS Postboks 6594 7439 Trondheim
 Ohmia Charging AS Postboks 6557 7439 Trondhieim
   
Merk at adressen kun er for fakturaer, kreditnotaer og purringer.

Post og besøkadresser i TrønderEnergi: 

Selskap Org.nr Postadresse Besøksadresse
TrønderEnergi AS 980 417 824 Postboks 9483 Torgarden,
7496 Trondheim
Klæbuveien 118, 
7031 Trondheim
 TrønderEnergi Kraft AS  878 631 072  Postboks 9481 Torgarden,
7496 Trondheim
 Klæbuveien 118, 
7031 Trondheim

TrønderEnergi Vind AS 

921 186 002 

Postboks 9493 Torgarden
7496 Trondheim 

Klæbuveien 118, 
7031 Trondheim
TrønderEnergi Vind Holding AS  915 229 557  Postboks 9483 Torgarden
7496 Trondheim 
Klæbuveien 118, 
7031 Trondheim
Sarepta Energi AS 988 470 937 Postboks 2958 Torgarden, 
7438 Trondheim
Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
 Usma Kraft AS 995 839 865  Postboks 9481 Torgarden,
7496 Trondheim
 Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
Driva Kraftverk DA
947 590 618
Postboks 9481 Torgarden,
7496 Trondheim
Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
 Kraftverkene i Orkla 947 576 283 Postboks 9481 Torgarden,
7496 Trondheim
Klæbuveien 118,
7031 Trondheim

Energibygget AS 

991 767 827
Postboks 9489 Torgarden,
7496 Trondheim
Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
 Terminalveien 7 Berkåk AS   921 961 774   Postboks 9492 Torgarden 
7496 Trondheim 
 Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
 Ohmia Retail AS 992 244 224 Postboks 9431 Torgarden
7496 Trondheim
Klæbuveien 118,
7031 Trondheim
 Ohmia Charging AS 822 191 622    Klæbuveien 118,
7031 Trondheim • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo