Gå til innholdet
Verdiplakat

Leverandører

TrønderEnergi er en betydelig kunde av varer og tjenester. Vi er opptatt av å opptre som en profesjonell innkjøper, med god forretningsskikk, kvalitet og kompetanse i alle faser av innkjøpsprosessen.

Anskaffelsene til TrønderEnergi Nett AS er underlagt EUs innkjøpsdirektiv. Direktivets bestemmelser er ivaretatt i norsk ”Lov om offentlige anskaffelser” og ”Forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen forsyningssektoren” (som inkluderer energiforsyning). I mange tilfeller vil våre større konsernavtaler også være omfattet, så lenge TrønderEnergi Nett AS er med og de er en betydelig avroper eller har betydelig påvirkning på leveransen. Konsernet er opptatt av forutsigbarhet, gjennomsiktighet, likebehandling og etterprøvbarhet gjennom hele innkjøpsprosessen.

Videre skal TrønderEnergi bidra positivt samfunns- og miljømessig ved våre produkt- og leverandørvalg.
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo