Gå til innholdet

Trainee

Vårt traineeprogram er en del av vårt samfunnsoppdrag 

Vi gir nyutdannede mulighet til å skaffe seg nødvendig erfaring for derigjennom å gi et springbrett videre i  karrieren, enten i eller utenfor TrønderEnergi-konsernet.

Hva kan du forvente som trainee hos oss?

Som trainee i TrønderEnergi-konsernet får du en midlertidig praksisstilling i hovedsak for 2 år, med muligheter for fast ansettelse etter endt program. Oppstart vil i normalt være i september og avslutning i juni. 

Du blir en del av vårt  traineeprogram. Programmet består av opplæring, selvstendig jobbing og/eller jobbrotasjon hvor du vil få innsikt i, og arbeide med flere av våre ulike fagområder. I starten av praksisperioden er det mest opplæring og innsikt i hva man gjør på ulike lokasjoner, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene. Jobbrotasjonene er basert på din faglige bakgrunn og preferanser, i kombinasjon med behov i konsernet.

Du vil få tildelt en koordinator som følger deg gjennom hele perioden hos oss, i tillegg til oppfølging av faglig leder i den enheten eller avdelingen du er tildelt til enhver tid. Det er også en fadderordning fra traineene som allerede er i programmet, og du blir en del av dette sosiale nettverket. 

Du kan forvente deg tett oppfølging, personlig og kompetansemessig utvikling, individuelt tilpassede oppgaver, deltagelse på prosjekter, seminarer og ekskursjoner (blant annet besøk til vann- og vindkraftanlegg, mikrogrid og lignende).

Vårt program er designet slik at du får den beste starten på din reise, fra student til profesjonell -  et springbrett videre.

Hvem er du?

Du har fullført høyere utdanning innen relevante krav i stillingsutlysninger.
Du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye idéer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling og organisasjonens læring. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø. 

Slik finner du trainee-stillinger  Vi annonserer når vi har ledige trainee-stillinger på vår internett side, www.tronderenergi.no/jobb   

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo