Gå til innholdet
microsoftteams-image-2-kopi

Lærling

Hva gjør en lærling hos oss i TE?


En lærling er ”den som har skrive ein lærekontrakt med sikte på fagprøve….”
- jfr. Opplæringsloven §4-1.

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen.

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Å være lærling betyr altså at man har arbeidspraksis. Lærlingen er både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften samtidig. Skolen er forlatt og lærebedriften overtar ansvaret for opplæringen. Derfor inngås det to avtaler: lærekontrakt og arbeidsavtale.

Lærlingen har de samme rettigheter og plikter som de øvrige arbeidstakerne og i henhold til gjeldende avtaleverk for bedriften. Samtidig har lærlingen også visse rettigheter og plikter etter opplæringsloven

Utdanning
• fullført grunnskole
• Videregående skole Vg1
• Videregående skole Vg2

De som velger et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole blir lærling etter at de har gått to år på skolen. De går altså Vg1 og Vg2 på skole, deretter har de arbeidspraksis (er lærling) i en bedrift. Som oftest er man lærling i 2 – 2,5 år.

Du kan bli lærling hos oss i TrønderEnergi når du har fullført vg2 i først og fremst elektro.

Når du har fullført læretiden så kan du ta det som heter fagbrev, og dermed være ferdig utdannet. Vi legger til rette slik at du får tatt fagbrevet her hos oss. Når du har gått elektro og læretid hos oss så er du ferdig utdannet som energioperatør.

Vi tar også inn lærling i kontorfag. Da må du ha fullført vg2 i salg, service sikkerhet.

Aktuelle lærlingeprogram hos TrønderEnergi

• lærling i kontorfaget
• lærling som energioperatør

Slik finner du læreplass
• Vi i TrønderEnergi annonserer når vi har ledige læreplasser gjennom skolene i Trøndelag eller i aviser og på vår internett side, www.tronderenergi.no/jobb     

• Du søker direkte til bedriften og opplæringskontoret. Husk at du også må søke via vigo.no.

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo