Gå til innholdet
TEN2

Energimontør

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet.

Energimontørens jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene hvor den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Vanlige arbeidsoppgaver for energimonøren:

  • vedlikeholde, montere og reparere det elektriske nettet, kabler og strømforsyningsanlegg
  • stell og ettersyn for å forhindre skader på materiell
  • utføre feilsøking av elektriske anlegg og utstyr
  • reise stolper, legge kabler og montere lya- og signalanlegg

Montørene må overholde strenge sikkerhetskrav og som energimontør må du kunne jobbe selvstendig og være en problemløser, ofte under vanskelige forhold. Du må hele tiden jobbe etter gjeldende forskrifter og holde deg oppdatert på lover og regler som hensyntar sikkerheten under arbeidet.


Utdanning:
Utdanningsløpet er fullført grunnskole, to år på skole og 2,5 år som lærling i bedrift

    • fullført grunnskole
    • Videregående skole Vg1 – elektrofag
    • Videregående skole Vg2 elenergi
    • Opplæring i bedrift Vg3 – Energimontør/energioperatør

Med fagbrev i elektro er det flere muligheter for videreutdanning på fagskole eller høyskole. Etter to år på fagskole er du utdannet fagtekniker, som fagtekniker kan du starte egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.
Det er også mulig å ta enkelte ingeniørstudier etter fullført yrkesutdanning.