Gå til innholdet
Verdiplakat

Lyst på en karriere i TrønderEnergi?

ENERGI FOR GENERASJONER

"TrønderEnergi skal være en attraktiv arbeidsgiver for nye og eksisterende medarbeidere. Vår virksomhet er en av Midt-Norges viktigste samfunnsaktører med en tydelig identitet. Vi skal kontinuerlig sørge for et positivt omdømme overfor fremtidige arbeidssøkere. Internt ivaretar og utvikler vi våre medarbeidere slik at de blir oppriktig engasjert i våre resultater og vår utvikling. Alle medarbeidere fremstår som gode ambassadører for konsernet. I tillegg legger vi vekt på å bygge en kultur der hver enkelt blir sett, gis muligheter og får konstruktiv tilbakemelding".
                                                                                            
                                                                                              Ståle Gjersvold
                                                                                              Konsernsjef