Gå til innholdet
Forside årsrapport

Jobb i TrønderEnergi

Gjennom verdibasert ledelse skal vi skape Midt-Norges mest attraktive arbeidsplass.

Våre verdier beskriver hvordan vi gjør jobben i TrønderEnergi
                    
                                      ÅPEN - MODIG - ANSVARLIG

TrønderEnergi skal være en attraktiv arbeidsgiver for nye og eksisterende medarbeidere. Vår virksomhet er en av Midt-Norges viktigste samfunnsaktører med en tydelig identitet. Internt ivaretar og utvikler vi våre medarbeidere slik at de blir oppriktig engasjert i våre resultater og vår utvikling. Alle medarbeidere framstår som gode ambassadører for konsernet. I tillegg legger vi vekt på å bygge en kultur der hver enkelt blir sett, gis muligheter og får konstruktiv tilbakemeldinger. I TrønderEnergi er kompetanse en grunnleggende forutsetning.  


Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i TrønderEnergi konsernet.