Gå til innholdet
Forside årsrapport

Årsrapport 2013

TrønderEnergi har siden 2010 arbeidet målrettet for å rendyrke kjernevirksomheten innenfor vann- og vindkraftproduksjon, nettvirksomhet og kraftsalg. I 2013 har selskapet solgt bredbåndsvirksomheten Loqal med en gevinst på nærmere 200 millioner kroner, samt etablert og sluttført et kostnads- og forbedringsprogram som skal gi en besparelse på 100 millioner kroner innen utgangen av 2015. Selskapet er i tillegg det første energiselskapet i bransjen som utsteder foretaksfondsobligasjoner, et låneinstrument som vil sikre eierne en årlig forutsigbar utbetaling.

2013 har også vært preget av ekstraordinære hendelser som påvirker årsresultatet. Kraftproduksjonen har vært på 1655 GWh som er lavt sammenliknet med normalen på 2099 GWh. Dette påvirker resultatet negativt, og skyldes et lavere tilsig enn normalt. I tillegg er vannmagasinene bygd opp i løpet av året. De ekstreme stormene «Hilde» og «Ivar» reduserte også resultatet med 34 millioner kroner. Totalt hadde TrønderEnergi-konsernet et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i 2013, mot 320 millioner kroner i 2012.

For 2013 har styret foreslått et utbytte overfor generalforsamlingen på 46,75 millioner kroner. Sammen med renter på det ansvarlige obligasjonslånet vil dette utgjøre en utbetaling på 100 millioner kroner til selskapets 24 eierkommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS.

Årsrapport 2013: Klikk her
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo