Gå til innholdet
drivhus

Årsrapport 2012

Årsresultat etter skatt ble 344 millioner kroner mot 189 millioner kroner i 2011. Konsernet har negativ skattekostnad på 106 millioner kroner i 2012. Dette skyldes endring i metoden for å beregne utsatt skattefordel for grunnrentebeskatning. Endringen har ikke påvirket betalbar skatt, og har således ikke medført kontantstrømeffekt.

Utbyttet for regnskapsåret 2012 er foreslått til 165,7 millioner kroner. Dette beløpet går til TrønderEnergi AS sine 24 eierkommuner i Sør-Trøndelag, samt Nordmøre Energiverk AS. Det er vedtatt ny utbyttepolitikk som vil gjelde fra regnskapsåret 2013.

PDF-icon2 Last ned årsrapporten som PDF

Klikk og bla i årsrapporten her:

TrønderEnergi årsrapport 2012
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: InCreo