Gå til innholdet
klatring

Samfunnsansvar

TrønderEnergi vil som en av de viktigste næringslivsaktørene i Midt-Norge ha et klart og tydelig
forhold til sin rolle som samfunnsaktør. Samfunnsansvaret er en bevisst del av alle strategier og
ambisjoner som nedtegnes for konsernet. TrønderEnergi har aktivt involvert sine eiere knyttet til
spørsmålet om hva som er TrønderEnergi sitt samfunnsansvar.

TrønderEnergis verdiskaping er et betydelig bidrag til både kommuneøkonomi og næringsutvikling i
regionen. Gjennom både skattesystem og utbetaling av utbytte til våre eiere, bidrar TrønderEnergi
med betydelige midler til regionen hvert år. Siden 1995 har selskapet utbetalt 2,26 milliarder kroner
til eierne gjennom utbytte og kapitalnedsettelser. Kommuner hvor selskapet eier anlegg har i tillegg
mottatt 500 millioner kroner i eiendomsskatt og naturressursskatt siden 2002. I tillegg mottar noen
av kommunene i vårt virkeområde både prisgunstig konsesjonskraft og konsesjonsavgift.

Samfunnsansvar handler også om hvordan vi – på frivillig basis – strekker oss enda lenger i forholdet
til vår omverden og medvirker til en meningsfull, bærekraftig og framtidsrettet utvikling.
TrønderEnergi startet sammen med Røde Kors sitt Nettverk etter soning et tiltak (Hel Ved) hvor tidligere straffedømte fikk opplæring i skogrydding. Den første gruppa utgjør nå basisen i Hogst AS (eies av Røde Kors og TrønderEnergi) som skal drive kommersiell skogrydding.

TrønderEnergi bidrar også gjennom sponsing innen idrett, kultur og samfunn. Bidragene retter seg i all hovedsak mot barn og unge i eierkommunene, men består også av store profiler med gode verdier og sunne holdninger som skal bidra til å bevisstgjøre barn og unge positivt.