Gå til innholdet
energibygget2

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5 milliarder og vi har i overkant av 200 ansatte . TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft,  utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester. 

Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft. Selskapet har i tillegg operatøransvar for ytterligere 1,2 TWh vann- og vindkraft.
Enhetene Energiforvaltning, Driftsoperasjoner, Teknologi og Marked og Forretningsutvikling hører til i samme selskap.

TrønderEnergi har bidratt til å etablere Norges nest største nettselskap gjennom etableringen av Tensio AS som er holdingselskap og konsernspiss for nettselskapene Tensio Trøndelag Sør AS (tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). TrønderEnergi eier 40 % av det nyetablerte nettkonsernet.

TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag) og KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap).

TrønderEnergi AS

Organisasjonsnummer: 980 417 824
Telefon: 73 60 30 00
Postadresse: Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Fakta om konsernet TrønderEnergi
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9483 Torgarden, 7496 Trondheim
  Fakturaadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 3240 Torgarden, 7439 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo