Gå til innholdet
energibygget2

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5 milliarder og vi har i overkant av 400 ansatte (ca 150 uten nettselskapet). TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft,  utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester og distribusjon av elektrisk kraft. 

Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft. Selskapet har i tillegg operatøransvar for ytterligere 1,2 TWh vann- og vindkraft.
Energiforvaltning, teknologiutvikling og marked og forretningsutvikling hører til i samme selskap.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS er en av regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet sør i Trøndelag og distribusjonsnett i 17 kommuner, samt Kvikne i Hedmark. Nettet overvåkes døgnet rundt av nettsentralen i Trondheim. Selskapet har 160.000 nettkunder. TrønderEnergi Nett AS eies 15 % av KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og 85 % av TrønderEnergi AS. Mer om nettleien til TrønderEnergi Nett. 
Det er inngått intensjonsavtale med NTE om å samle nettvirksomheten i et felles midt-norsk nettkonsern, hvor TrønderEnergi vil eie 40 %.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi AS

Organisasjonsnummer: 980 417 824
Telefon: 73 54 16 00
Postadresse: Postboks 9483 Torgarden, 7439 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Fakta om konsernet TrønderEnergi