Gå til innholdet
energibygget2

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5 milliarder og vi har i overkant av 400 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har fem forretningsområder: FO Produksjon, FO Ny fornybar, FO Handel, FO Kunde og FO Nett.

Forretningsområdet FO Produksjon har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft.

Forretningsområde FO Kunde består av TrønderEnergi Marked AS som har ansvar for kraftsalg til sluttbrukermarkedet og TrønderEnergi Service AS som forvalter konsernets kundeservice.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS er en av regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av et fylkesomfattende regionalnett i Sør-Trøndelag og distribusjonsnett i fjorten kommuner. Nettet overvåkes døgnet rundt av nettsentralen i Trondheim.
Selskapet har 145.000 nettkunder.

TrønderEnergi Nett AS eies 15% av KLP og 85% av TrønderEnergi AS. Mer om nettleien til TrønderEnergi Nett. 

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

TRØNDERENERGI AS

Organisasjonsnummer: 980 417 824
Telefon:7 3 54 16 00
Postadresse:Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Fakta om konsernet TrønderEnergi