Gå til innholdet
img_1175-1

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5 milliarder og vi har i overkant av 250 ansatte . TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har tre hovedområder: Produksjon av vann-og vindkraft, utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester. 

Styrer og overvåker 6,1 TWh fornybar energiproduksjon
Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS eier og drifter 23 vannturbiner og 9 vindparker med til sammen 202 vindturbiner. 

Fra vår produksjonssentral på Berkåk styrer og overvåker vi 3,5 terrawattimer (TWh) fra vindkraft og 2,6 TWh fra vannkraft. Totalt 280 vindturbiner og 23 vannturbiner. Den totale kraftproduksjonen som styres fra Berkåk tilsvarer strømforbruket til ca. 305.000 husstander. 

Enhetene Energiforvaltning, Driftsoperasjoner, Teknologi og utvikling, Vekst fornybar energi, samt Marked og elektrifisering, hører til i samme selskap.

TrønderEnergi har bidratt til å etablere Norges nest største nettselskap gjennom etableringen av Tensio AS som er holdingselskap og konsernspiss for nettselskapene Tensio Trøndelag Sør AS (tidligere TrønderEnergi Nett AS) og Tensio Trøndelag Nord AS (tidligere NTE Nett AS). TrønderEnergi eier 40 % av det nyetablerte nettkonsernet.

TrønderEnergi eies av 19 kommuner i Trøndelag og KLP.

TrønderEnergi AS

Organisasjonsnummer: 980 417 824
Telefon: 73 60 30 00
Postadresse: Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Fakta om konsernet TrønderEnergi
 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo