Gå til innholdet
energibygget2

Om TrønderEnergi

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,5 milliarder og vi har i overkant av 400 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har tre forretningsområder: FO Produksjon, FO Nett og FO Marked.

Forretningsområdet Produksjon har ansvaret for kraftproduksjon og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft. Forretningsområdet har i tillegg operatøransvar for ytterligere 1,2 TWh vann- og vindkraft.

Forretningsområdet Marked har kraftomsetning i engrosmarkedet, forretningsutvikling og vår nye fornybarsatsning.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS er en av regionens største distributører av elektrisk kraft til privat- og bedriftskunder. Linjenettet går fra Osen i nord til Alvdal i sør. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av regionalnettet sør i Trøndelag og distribusjonsnett i femten kommuner, samt Kvikne i Hedmark. Nettet overvåkes døgnet rundt av nettsentralen i Trondheim. Selskapet har 150.000 nettkunder. TrønderEnergi Nett AS eies 15 % av KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og 85 % av TrønderEnergi AS. Mer om nettleien til TrønderEnergi Nett. 

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi AS

Organisasjonsnummer: 980 417 824
Telefon: 73 54 16 00
Postadresse: Postboks 9483 Torgarden, 7439 Trondheim
Besøksadresse: Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
Fakta om konsernet TrønderEnergi