Gå til innholdet
nye-tanker_ny

Marked og forretningsutvikling

TrønderEnergis enhet for Marked og Forretningsutvikling har som hovedoppgave å bane videre vei for et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. TrønderEnergi ønsker å utnytte de mulighetene og utfordringene ny fornybarteknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsmodeller skaper for kraftbransjen. Enheten ledes av Tarje Holskil.


fornybar-goril-ann-merethe
Kontakt oss

 

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!