Gå til innholdet
nyetiderkrevernyetanker

Forretningsområde Marked

TrønderEnergis Forretningsområde Marked består av storkunde-, krafthandels- og innovasjonsmiljøene i TrønderEnergi. Hovedoppgaven er å bane videre vei for et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. TrønderEnergi ønsker å utnytte de mulighetene og utfordringene ny fornybarteknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsmodeller skaper for kraftbransjen. Forretningsområdet ledes av Stig Rolstadaas.

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!