Gå til innholdet

Miljøpolitikk

TrønderEnergi Elektro AS påvirker det ytre miljø både gjennom til- og fra- transport og ved at vi må gjøre inngrep i naturen.
I TrønderEnergi Elektro jobber vi systematisk for å minimalisere denne påvirkningen.
Vi ønsker å bli oppfattet som et miljøbevisst selskap og å drive vår virksomhet i tråd med sammfunnets interesser.

TrønderEnergi Elektro har nullvisjon på alvorlige ytre miljø-hendelser.

Vi skal utøve vårt arbeid på en måte som gjør oss minst mulig synlige i naturen.

Vi skal jobbe aktivt for å redusere egne utslipp og avfall, og vi skal øke kunnskapen om, og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon.

Vi skal være åpne både innad og utad om våre miljøaspekter og etterleve lovpålagte krav og egne krav i forhold til det ytre miljø.

TrønderEnergi Elektro AS jobber også  kontinuerlig for å forbedre oss på disse områdene.