Gå til innholdet

TrønderEnergis juleseminar: Hvor går energibransjen?

26.11.2018


juleseminar_3

Det er stort fokus på energimarkedene for tiden, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Prisutviklingen for kull, CO2 og strøm har i år vært spesielt interessant å følge med på, og evnen til å håndtere energi- og klimautfordringene er skyhøyt på agendaen igjen etter siste rapport fra FNs klimapanel.

Nye teknologier i kombinasjon med aktiv klimapolitikk endrer hele energibildet, og stiller store krav til bransjens omstillingsevne.

TrønderEnergi og norsk kraftnæring står midt oppi dette spennende arbeidet, og årets juleseminar vil handle om disse temaene.

Velkommen til juleseminar!

 

Med vennlig hilsen

Ståle Gjersvold


Program og påmelding