Gå til innholdet
TrønderEnergis årsrapport for 2013

TrønderEnergis årsrapport for 2013

29.04.2014

I 2013 har TrønderEnergi i samarbeid med de ansatte og eierne arbeidet målrettet for å rendyrke kjernevirksomheten, noe som allerede gitt gode resultater.

TrønderEnergi har tatt aktive grep for å tilpasse seg energibransjens nye utfordringer og endrede rammebetingelser. I 2013 har TrønderEnergi i samarbeid med de ansatte og eierne arbeidet målrettet for å rendyrke kjernevirksomheten, noe som allerede gitt gode resultater. Arbeidet skaper verdier for våre eiere, kunder og samfunnet rundt oss. Les årsrapporten her.

Sterkere prioritering

TrønderEnergi har siden 2010 arbeidet målrettet for å rendyrke kjernevirksomheten innenfor vann- og vindkraftproduksjon, nettvirksomhet og kraftsalg. I 2013 har selskapet solgt bredbåndsvirksomheten Loqal med en gevinst på nærmere 200 millioner kroner, samt etablert og sluttført et kostnads- og forbedringsprogram som skal gi en besparelse på 100 millioner kroner innen utgangen av 2015. Selskapet er i tillegg det første energiselskapet i bransjen som utsteder foretaksfondsobligasjoner, et låneinstrument som vil sikre eierne en årlig forutsigbar utbetaling.

I løpet av året har TrønderEnergi ferdigstilt et nytt vannkraftverk, USMA i Selbu, og arbeidet for å oppgradere eksisterende vannkraftverk slik at de blir mer effektive og kan levere mer ren energi.

Ekstraordinære hendelser
2013 har også vært preget av ekstraordinære hendelser som påvirker årsresultatet. Kraftproduksjonen har vært på 1655 GWh som er lavt sammenliknet med normalen på 2099 GWh. Dette påvirker resultatet negativt, og skyldes et lavere tilsig enn normalt. I tillegg er vannmagasinene bygd opp i løpet av året. De ekstreme stormene «Hilde» og «Ivar» reduserte også resultatet med 34 millioner kroner. Totalt hadde TrønderEnergi-konsernet et årsresultat etter skatt på 246 millioner kroner i 2013, mot 320 millioner kroner i 2012.

Ny utbyttepolitikk
I april 2013 vedtok TrønderEnergis eiere ny utbyttepolitikk. Den nye utbyttepolitikken innebærer at det driftsrelaterte overskuddet deles mellom eierne og selskapet. Dette styrker selskapets økonomiske handlingsrom framover. I tillegg vil renter på et nytt ansvarlig obligasjonslån sikre et minimumsutbytte for eierne.

For 2013 har styret foreslått et utbytte overfor generalforsamlingen på 46,75 millioner kroner. Sammen med renter på det ansvarlige obligasjonslånet vil dette utgjøre en utbetaling på 100 millioner kroner til selskapets 24 eierkommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS.