Gå til innholdet
TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP, og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP, og Nordmøre Energiverk AS.

14.05.2013