Gå til innholdet
Signering av IT-avtale mellom energiselskapet TrønderEnergi og IT-konsernet EVRY. Fra venstre: Driftssjef i TrønderEnergi Svein Haugen, kontraktseier Alf Ervik, forhandlingsleder Tarje Holskil, Key Account Manager Arild Molden, konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold og divisjonsdirektør i EVRY Morten Sæther. Foto: Tore Wuttudal

Signering av IT-avtale mellom energiselskapet TrønderEnergi og IT-konsernet EVRY. Fra venstre: Driftssjef i TrønderEnergi Svein Haugen, kontraktseier Alf Ervik, forhandlingsleder Tarje Holskil, Key Account Manager Arild Molden, konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold og divisjonsdirektør i EVRY Morten Sæther. Foto: Tore Wuttudal

IT-avtale med EVRY

09.12.2013


EVRY har inngått en 4-årig avtale med TrønderEnergi om drift av virksomhetskritiske IT-løsninger for energikonsernets nesten 500 ansatte. 

Avtalen har en verdi på i underkant av 50 millioner kroner. EVRY skal bygge og drifte en ny og moderne IT-løsning for TrønderEnergi. Målsettingen er at dette skal gi en enklere hverdag for brukerne, samtidig som dette skal bidra til å styrke energikonsernets forretningsprosesser og resultater. Avtalen sikrer TrønderEnergi god informasjonssikkerhet gjennom tilgjengelighet, konfidensialitet og dataintegritet.

- Avtalen med EVRY er en viktig milepæl for TrønderEnergi på veien mot å bli et mer effektivt og fremtidsrettet konsern, med tydeligere fokus på forbedring av kjernevirksomheten, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Løsningene EVRY skal levere omfatter kontorstøttesystemer, og skal dekke nye behov innen måleravlesning for kraftmarkedet. Løsningene fra EVRY bygger på et moderne, standardisert og fleksibelt klientoppsett. TrønderEnergi vil gjennom dette oppnå fleksible løsninger, forutsigbare kostnader, tilgang på lokal kompetanse og andre tjenester fra EVRY.

- Jeg er glad for at TrønderEnergi har valgt EVRY som partner på IT-tjenester. Denne avtalen er viktig for EVRY, både lokalt og nasjonalt, for å styrke vår satsning på IT i kraftmarkedet. Vi ser frem til å bistå konsernet med stabil drift, kompetanse og moderne løsninger, sier divisjonsdirektør Morten Sæther i EVRY.

Driftsavtalen med EVRY har en varighet på fire år med mulighet for TrønderEnergi til å forlenge i ytterligere fire år.Kontaktpersoner:

Konsernsjef Ståle Gjersvold, TrønderEnergi, tel +47 916 13 457
Divisjonsdirektør Morten Sæther, EVRY, tel +47 905 34 950
Kommunikasjonsdirektør Geir Remman, EVRY, tel +47 970 55 017