Gå til innholdet
Sjefen i det det nye selskapet, Alf Egil Husby, forteller at de skal ha hele Norge som nedslagsfelt

Sjefen i det det nye selskapet, Alf Egil Husby, forteller at de skal ha hele Norge som nedslagsfelt

Vil bygge nasjonal energientreprenør

02.12.2016

Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro AS fusjonerer.

Modernisering, ny teknologi og klimapolitikk fører til at flere samfunnsområder elektrifiseres. Markedet for å bygge, utvikle og vedlikeholde samfunnets energi- og elektroinfrastruktur vokser. Samtidig blir det færre og større tilbydere i dette markedet, konkurransen hardner til.

Ved å fusjonere tar Elnett Energi AS og TrønderEnergi Elektro grep for styrke posisjonen sin inn mot dette voksende markedet. Det fusjonerte selskapet vil være eneste større energi- og elektroentreprenør i Norge med hovedkontor i Midt-Norge, og blir et viktig bidrag for å bygge grønn kompetanse, sysselsetting og verdiskaping med utgangspunkt i denne regionen.

- Vi skal bygge en nasjonal energientreprenør med hovedbase i Midt-Norge. Fusjonen av de sterke Elnett Energi- og TrønderEnergi Elektro-miljøene setter oss i posisjon til å kunne få dette til, sier Tore Sæthersmoen, styreleder i Elnett Energi AS og Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

Energi- og elektroentreprenørene i Norge arbeider med sentrale komponenter innen samfunnets elektroinfrastruktur som trafo- og kraftstasjoner, vei- og områdebelysning, landstrømanlegg og andre systemløsninger for industri og næring. Dette er et marked som regionalt er på mange hundre millioner kroner årlig, og nasjonalt i milliardklassen.

Begge selskapene har en unik kompetanse innenfor sine markedsområder. Elnett Energi AS har etablert en solid posisjon i markedet for montasje av trafostasjoner i sentral- og regionalnettet, mens TrønderEnergi Elektro er regionens beste leverandør innenfor veilys og områdebelysning.

- Det nye selskapet skal utvikle dette videre og vil få en størrelse, kompetanse og leveringsevne som gir oss en sterk konkurransekraft. Den konkurransekrafta skal vi bruke til å skape flere arbeidsplasser og gjøre enda bedre forretning, sier Alf Egil Husby, som skal lede det nye selskapet.

Samtlige medarbeidere i de to virksomhetene vil få tilbud om å fortsette i det fusjonerte selskapet.

Det nye selskapet blir etablert med rundt 70 ansatte og har en målsetning om å ha en omsetning på 130-140 millioner i 2017. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim.

Det nye selskapet vil bli eid av Elnett Energi AS (51%) og TrønderEnergi (49%).

Fusjonen krever endelig godkjenning i begge selskapenes generalforsamlinger.

 • Postadresse (konsern): TrønderEnergi AS, Postboks 9481 Torgarden, 7496 Trondheim
  Leverings- og besøksadresse: TrønderEnergi, Klæbuveien 118, 7031 Trondheim
  Telefon: 73 60 30 00
  Kontakt oss
   
 • © TrønderEnergi AS | Personvern
  Webdesign og webutvikling: Increo