Gå til innholdet

Vindkraft i Norge

08.05.2008

I Norge har vi i dag 15 vindkraftverk, som til sammen produserer strøm til 50 000 husstander.
Nesten halvparten av denne produksjonen skjer i vindkraftverket på Smøla på Nord-Møre, som er et av de største landbaserte vindkraftverkene i Europa. Med 150 megawatt er dette et betydelig kraftverk. Vi har også store vindkraftverk i Finnmark, Nordland og Trøndelag. De minste anleggene er ofte eldre anlegg eller testanlegg.

Danmark har 10 ganger så mye vindkraft som Norge, og Tyskland har 100 ganger så mye.

Norge har gode forhold for vindkraft. Vindforholdene er blant de beste i Europa, og samspillet med vannkraftverk er også en stor fordel. Dette er bakgrunnen for at det de siste årene har vært sterk interesse for å satse på vindkraft i Norge. En rekke selskaper arbeider med prosjekter langs det meste av kysten.

Regjeringen ønsker å satse sterkere på ny fornybar energi, miljøvennlig varme og mer effektiv energibruk. Til sammen skal satsingen gi et bidrag på 30 TWh årlig innen 2016. Dette tilsvarer 1/4 av samlet norsk strømproduskjon. Det er ikke fastsatt hvor stor andel vindkraft skal utgjøre av dette, men det vil være behov for betydelige utbygging av vindkraft dersom dette målet skal nås.

I dag er ikke strømprisene høye nok til å gjøre vindkraft lønnsomt. Vindkraftverk trenger derfor drifts- eller investeringsstøtte. Støttenivået vanskeliggjør å få lønnsomhet i norsk vindkraft. Derfor bygges det få nye vindkraftverk i dag. Den store interessen for å utvikle nye prosjekter tyder imidlertid på at norsk energibransje tror at vindkraft i framtida kan gi et betydelig bidrag til norsk energiproduksjon.