Gå til innholdet
Vigda

Vigda

Vigda-konsesjon fra NVE

27.01.2015

TrønderEnergi Kraft AS har fått konsesjon fra NVE til å utnytte et fall på 48,6 meter i elva Vigda mellom Skaun og Melhus kommuner.
Det nye kraftverket vil, i tilfelle positiv investeringsbeslutning, bli i et sameie med Salvesen & Thams i Orkdal. Her vil TrønderEnergi Kraft eie 2/3 av selskapet og Salvesen & Thams resten. Dette så langt i henhold til en intensjonsavtale mellom de to selskapene. I dette selskapet skal også Sagbergfossen kraftverk inngå.

Vigda er i dag regulert og utnyttes til kraftproduksjon i Sagbergfossen kraftverk. Fra inntaket vil vannveien bestå av cirka 350 meter mikrotunnel, 80 meter rør på fundamenter i tunnel og 100 meter nedgravde rør til kraftstasjonen.

Middelvannføringen er på 2,9 m3/s og det er søkt om maksimal slukeevne i kraftverket på 5,2 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,1 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 10 GWh. Det er planlagt og godkjent at det skal slippes en minstevannføring på 100 l/s hele året.

Nettilknytningen er planlagt via en cirka 1,6 kilometer lang jordkabel fra kraftstasjonen, opp langs Riksvei 708, og ned til Sagbergfossen kraftverk.

Nøkkeldata Vigda kraftverk:
• Prosjektdata:
– Fallhøyde 49 m
– Installert effekt 2,1 MW
– Produksjon 10,0 GWh
– Byggekostnad ca. 45 mill.
– Utbyggingspris 4,5 kr/kWh
– TE eier 86 % av fallet
– Utnytter eksisterende magasin i Ånøya.

• Vigda Kraft

– Utbygges i samarbeid med Salvesen & Thams som eier Sagbergfossen kraftverk. Vigda Kraft AS vil bestå av (2/3) TEK og (1/3) S&T
– Sagbergfossen Kraftverk (1917, ~5 GWh) skal oppgraderes samtidig og inngå i Vigda Kraft AS.