Gå til innholdet

Vårt afrikanske lag.

"Vi trenger flere som Trønderenergi"

02.05.2012

Artikkel i Adresseavisen, 30. april 2012: For å skape bedre utvikling i fattige land trenger vi flere som Trønderenergi, som har tatt med kunnskaper og kapital til Afrika.
Av: Utviklingsminister Heikki Holmås

På min første reise utenlands som utviklingsminister diskuterte jeg grønn strøm til alle med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og ministre fra EU og land i Afrika og Asia. Norge satte dette på agendaen i fjor høst under en stor internasjonal konferanse i Oslo. Ban deltok også her, og fortalte om hvordan han selv som barn hadde lest lekser i skinnet fra et stearinlys. Som i hans hjemland Sør-Korea, har strøm til industri og enkeltmennesker vært avgjørende for utviklingen i Norge. Min oldefar var en av dem som gjorde en innsats. Han bygget kraftverk på Vestlandet.

Alle er enige om behovet for mer ren energi. 1,4 milliarder mennesker har ikke tilgang på elektrisitet, altså 20 prosent av verdens befolkning. Utfordringen er å få på plass konkrete løsninger raskt. Bistandspenger og fattige lands statsbudsjetter strekker ikke til. Investeringer fra privat sektor er avgjørende for å skaffe folk strøm, akkurat som i Norge for 100 år siden.

La meg bruke Uganda som eksempel. Der har Trønderenergi investert i et kraftverk som økte energiproduksjonen med fem prosent i 2009. Likevel har kun én av ti tilgang på strøm. Mulighetene for vannkraftverk og bruk av solenergi er gode. Myndighetene i Uganda prioriterer energi, men et statsbudsjett på 700 kroner per innbygger begrenser handlingsrommet. Trondheim kommune bruker 100 ganger mer på sine innbyggere. Uganda trenger partnere, og Norge støtter satsingen på ren energi. Vi gir mellom 70 og 80 millioner bistandskroner årlig til utbygging av strømnettet, til å utrede nye vannkraftverk og til å bygge institusjoner. Vår bistand bidrar til å trekke inn norsk kompetanse og 100 års erfaring. Men bistandspenger er ikke nok.

Offentlige penger egner seg godt til å finansiere strømnett og studier. Når det gjelder kraftutbygging har private energiselskaper en rekke fortrinn. De har kompetanse og praktisk erfaring fra både utbygging og drift. Tilgang på privat kapital bidrar til økte investeringer.

Derfor er jeg glad for at Trønderenergi satser i Afrika. Sammen med Norfund (Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland) har Trønderenergi tatt med seg sine kunnskaper og kapital og investert i Bugoye vannkraftverk i Uganda. Dette har bidratt til at flere barn har fått leselys, sykehus har fått strøm til instrumenter og nedkjøling av medisiner, bedrifter vil kunne skape flere arbeidsplasser. Etter 25 år overføres eierskapet til Uganda, slik at det fattige landet beholder kraftverket som varig verdi.

Vi trenger investorer som Trønderenergi. Kraftutbygging i Afrika er ikke et arbeid som går av seg selv. Men gjennom godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan vi skape en bokstavelig talt lysere framtid for mennesker i fattige land. Jeg ønsker meg derfor flere norske kraftselskaper som partnere i satsingen på ren energi og utvikling.