Gå til innholdet
Hilde Stangeland og Idunn Finnanger

Hilde Stangeland og Idunn Finnanger

Vi skal møte kronprinsen – og er hoppende glad for det!

23.09.2013

Idunn (TEK) og Hilde (TEN) er valgt ut som TrønderEnergi sine talenter i den aller første SIKT-konferansen. SIKT2013 arrangeres etter initiativ fra Kronprins Haakon, og Trondheim er først ute av fire byer som skal være vertskap for konferansen.
Hva er SIKT?
SIKT er en møteplass hvor unge ledere fra hele landet kommer sammen for å drøfte framtidens utfordringer. Den er ulik andre konferanser fordi den krever en helt annen egeninnsats fra deltakerne. Det er deltakernes innsats som bestemmer resultatet.

Bakgrunn for SIKT er at Kronprinsen lenge har hatt ønske om å kunne bidra til at unge mennesker kommer sammen og snakker om de store spørsmålene. Les mer om SIKT2013 på www.slottet.no

TrønderEnergi er en av flere regionale og lokale samarbeidspartnere; SpareBank 1 SMN, KMPG, Koteng Eiendom, Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Vi bidrar inn i dette prosjektet fordi vi er aktører som har et sterkt engasjement for å ta i bruk mulighetene og utvikle vår region.

Vi har snakket med Idunn og Hilde som sier de opplever det som anerkjennelse å bli nominert, og setter veldig pris på å bli valgt ut som deltakere. -Vi er glade for at TE engasjerer seg i slike fora, sier de. 
 
Forventninger
-Våre forventninger til deltakelsen på SIKT 2013 er å møte nye spennende mennesker og diskutere aktuelle tema forteller Hilde og Idunn. Det er tunge og interessante foredragsholdere og arrangører, og vi gleder oss til å bli inspirert. Vi regner med at workshops og diskusjoner bærer preg av høyt engasjement, hvor vi sammen med andre motiverte deltakere vil kunne hente input og nye perspektiver på vår rolle i samfunnet og framtiden.

Årets tema er "Hvordan henter vi potensialet i nasjonen og individene? Hvordan utvikler vi og tar vare på talentene? Hvordan samarbeider vi best på tvers av fag og bakgrunn?".

At Kronprinsen engasjerer seg i disse spørsmålene tror vi bidrar til tyngde og oppmerksomhet.

Gir muligheter
-Dette er en unik mulighet til å få delta på en annerledes konferanse med meget aktuelle tema, og møte unge mennesker fra andre sektorer, forteller Idunn.

-Deltakelse i et forum hvor man utfordrer etablerte sannheter, tenker nyskapning og strategisk utvikling for fremtida er spennende. Å drøfte utfordringer som går utenfor vårt eget fagfelt vil gi oss nye perspektiver og personlig utvikling. TrønderEnergi representerer en sektor som har en sentral rolle i fremtiden, og vi har godt av nye impulser, perspektiver og ideer.

Bra for Trondheim og Trøndelag og vi gleder oss til å møte Kronprinsen
Trondheim og Trøndelag er en faglig tung region hva angår energi og forskning, men kan ha godt av å tenke nytt og større, samt se næringslivet og forskning i et større perspektiv. Det vil bidra til å videreutvikle regionen, sette riktig kurs for fremtiden, også for en større del av landet og verden.

-Vi gleder oss til å møte kronprinsen. Kronprins Haakon er en rollemodell som viser stort engasjement på flere arena, og har evne til å inspirere, motivere og samle sentrale mennesker. Dette blir spennende, avslutter Hilde.