Gå til innholdet
Usikker is

Usikker is

07.04.2014

Sikker ferdsel på is

Vi ønsker å øke kunnskapsnivået slik at ferdsel på is blir lystbetont når forholdene er gode, og ulykker unngås når forholdene er dårlige. Trygg is kan være misvisende da nesten alle vann har områder med usikker is.

I Norge islegges de aller fleste vann i løpet av vinteren. Vannene innbyr da til fritidsaktiviteter som skøyteløping og isfisking. I tillegg er de ofte den raskeste og enkleste veien for en skiløper. Vi anbefaler minst 10 cm stålis før man går på isen. Med sikkerhetsutstyr, trening på redning, og flere i følge, kan man strekke grensen nedover mot 5 cm, men da øker sannsynligheten for å gå gjennom betydelig.

I Norge er det dessverre ennå ikke noen kultur for å bruke selv det enkleste sikkerhetsutstyr, med unntak av isfiskere og de mest seriøse turskøyteløperne.