Gå til innholdet

Trondheim kommune som eier i TrønderEnergi

28.08.2008

Trondheim kommune har nå sluttført behandlingen av alle avtaler knyttet til kjøpet av de B-aksjene selskapet selv har stått som eier av siden mai 2005.
Trondheim kommune har nå gått inn som vår 22. eier med en aksjepost på 10 %.

At Trondheim kommune blir eier i TrønderEnergi innebærer et viktig gjennombrudd for selskapets strategi, og det vil styrke selskapet både økonomisk og industrielt. Det vil samtidig gi økt troverdighet til arbeidet for et fusjonert trøndersk strømnett med trøndersk majoritet. Det vil også kunne bidra til at et slikt selskap blir regionalt styrt, og at verdiskapningen forblir i landsdelen.

Ordføreren i Trondheim skrev som kjent under på ordføreroppropet som gikk fra alle ordførerne i fylket til næringsministeren. Der heter det blant annet at: ” Staten og kommunene har felles interesse og målsetting om å utvikle sterke regionale energiselskaper. Dette bidrar til konkurranse i energimarkedet og balanse i beslutningsmyndighet og kompetanseutbygging mellom stat og kommuner. Regjeringen har i sin politiske plattform (Soria Moria-erklæringen) understreket sitt ønske om å legge til rette for at de offentlig eide regionale kraftselskapene kan vokse og utvikle seg gjennom å gi mulighet for tilgang på økt offentlig egenkapital. Det er bred enighet om at en sammenslåing av strømnett og tilhørende nettselskap kan føre til et enda bedre og mereffektivt strømnett i Sør-Trøndelag – til fordel for strømkundene og eierne.En utfordring i denne prosessen er at Statkraft nå er eier av strømnettet i Trondheim ”.

Ved sin inntreden på eiersida viser Trondheim kommune også i handling sin støtte til at strømnettet i Trondheim flyttes over fra statlig til trøndersk kontroll. Aksjekjøpet vil således gi økt troverdighet til ordføreroppropet, ettersom over halvparten av fylkets innbyggere bor i Trondheim. Minst like viktig er det at vi nå får som eier den kommunen som betjenes av det strømnettet som alle ordførere i fylket krever blir lagt under trøndersk styring og majoritet.

Etter siste kommunevalg utformet det nye flertallet i Trondheim en politisk plattform som i
forhold til energisektoren lovte å ”søke gode industrielle løsninger og/eller eierskapsløsninger
regionalt som kan sikre regional politisk kontroll og gi gode regionale ringvirkninger”. I tråd med dette fikk rådmannen i Trondheim i oktober i fjor i oppdrag av formannskapet å gå i forhandlinger med TrønderEnergi om kjøp av inntil 10 % av aksjene i selskapet. Det er denne prosessen som nå er sluttført.