Gå til innholdet

Halvor Sand tok imot sjekken på vegne av Kibneb-festivalen.

TrønderEnergis Miljø- og kulturpris

20.11.2008

I disse dager deler TrønderEnergi ut sin Miljø- og kulturpris til en verdig vinner i hver av våre eierkommuner. Prisen er på 15 000 kroner. Prisen går til personer, lag, organisasjoner eller institusjoner som bidrar til å opprettholde og utvikle et mangfoldig miljø- og kulturliv i våre eierkommuner.
Vi mener det er viktig å støtte opp om de som gjennom forkjellige aktiviteter i lokalsamfunnet bidrar i så måte. I tillegg til våre sponsoraktiviteter, bidrar dette til å oppfylle et av våre kundeløfter, som er å være lokal. For TrønderEnergi er lokal tilstedeværelse noe vi arbeider aktivt med, og Miljø- og kulturprisen er med på å vise akkurat det. Prisen deles ut under et arrangement i forbindelse med kommunenes kommunestyremøter, og vil foregå fram mot jul.
 
I Agdenes mottok Kibneb-festivalen prisen på 15.000 kroner. Festivalen har eksistert i ti år, som en vesentlig bidragsyter til aktivitet i kommunen på sommerstid, sa kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad i TrønderEnergi, under kommunestyremøte i Agdenes, hvor styremedlem Halvor Sand tok imot sjekken på vegne av festivalen. Artig å se at næringslivet er våkne i forhold til kulturarrangementer ute i distriktene. TrønderEnergi har vært en velvillig sponsor for oss de siste 6-7 årene, så samarbeidet med dem er ikke noe nytt. Takk også for den støtten dere har bidratt med blant annet til stykket "The Emigrants", slik at vi fikk et vellykket arrangement i Amerika, sa Sandstad.
 
I Skaun mottok Wenche Hovstein Olsen prisen på femten tusen kroner av konsernsjef Rune Malmo. Olsen var litt ør etter utdelingen. ”Jeg er litt usikker på hvorfor jeg fikk prisen, men tror nok det har med mitt engasjement innen musikk i Skaun å gjøre”, sier den glade prisvinneren. Hovstein Olsen har bodd i kommunen de siste fem åra, og har virket som dirigent både i kor og korps. Hva hun skal bruke pengene til er ikke helt klart. ”Det kom litt overraskende på meg. Jeg visste noe var pågang, men at jeg skulle få femten tusen kroner er jo helt utrolig”, smiler den fornøyde jenta.