Gå til innholdet

En meget glad og overrasket prisvinner Marit Grøtte Dahlø mottok TrønderEnergis miljø- og kulturpris på 15 000 kroner i Selbu under et arrangement i regi av Selbu teaterlag. Foto: Svein Skjevik

TrønderEnergis miljø- og kulturpris

03.11.2010

TrønderEnergi er nå i gang med utdeling av miljø- og kulturprisprisen for 2010-11 til kandidater i samtlige av våre 22 eierkommuner. Prisen som er på 15 000 kroner deles ut til en verdig vinner, som kommunene selv har fremmet forslag på.
Første utdeling var i Selbu, fredag den 29. oktober, hvor prisen gikk til Marit Grøtte Dahlø. Det var en meget glad og overrasket prisvinner, som mottok prisen i Selbu.

TrønderEnergi deler ut en miljø- og kulturpris annet hvert år i samtlige eierkommuner.

Kriterier for TrønderEnergis miljø- og kulturpris er blant annet:

Miljø- og kulturprisen tildeles personer, lag, organisasjoner, institusjoner som fortjenestefullt bidrar til å opprettholde og utvide et mangfold av miljø- og kulturaktiviteter i kommunen. Det tilrådes at man legger en utvidet fortolkning av begrepene til grunn for vurdering av kandidater, og at frivillig innsats og dugnadsånd prioriteres.