Gå til innholdet

TrønderEnergi overtar Malvik Everk

01.06.2012

PRESSEMELDING: Under forutsetning om godkjennelse av kommunestyret i Malvik, er det inngått avtale mellom Malvik kommune og TrønderEnergi AS om at Malvik Everk AS slås sammen med TrønderEnergi. Kommunestyret behandler saken 4. juni.
Betydelige deler av Malvik Everk vil i en overgangsperiode bli drevet videre som et selvstendig selskap under morselskapet TrønderEnergi AS. I løpet av denne overgangsperioden vil nettleien i Malvik bli harmonisert med den nettleien som TrønderEnergi har i sitt nettområde. TrønderEnergis nettleie er blant landets laveste.

Samtlige ansatte i Malvik Everk blir med over til TrønderEnergi.

- For oss var det viktig at vi fikk tilfredsstillende løsninger for de ansatte, og at vi over tid får nettleia ned. Samtidig er det godt for oss å øke vår eierandel i TrønderEnergi, det bidrar til å sikre våre verdier, sier ordfører Terje Bremnes Granmo.

Vederlaget for 100 % av aksjene i Malvik Everk er 40 millioner kroner, hvorav Malvik kommune får aksjer i TrønderEnergi for 32 millioner kroner. Dette øker kommunens eierandel i TrønderEnergi med 0,57 prosent til 3,28 prosent. Utbyttet til eierkommunene for 2011 var 163,2 millioner kroner.

- Vi gleder oss til få de ansatte i Malvik Everk på laget, og er overbevist om at denne avtalen er god for begge partner. Ut over dette vil befolkningen og næringslivet i Malvik kommune bedre ut, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

For nærmere opplysninger kontakt:

Ordfører i Malvik, Terje Bremnes Granmo, mobil 928 03 111
Styreleder i Malvik Everk, Tormod Larsen, mobil 900 62 060

Finansdirektør i TrønderEnergi, Olav Sem Austmo, mobil 976 75 514
Konst. Kommunikasjonssjef i TrønderEnergi, Kjell Dahle, mobil 958 97 774


Trondheim, 01.06.2012.
Kjell Dahle
Konst. kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS