Gå til innholdet

TrønderEnergi-overskudd på 210 MNOK før skatt

03.09.2012

PRESSEMELDING: TrønderEnergi avlegger et halvårsregnskap for første halvår 2012 med et overskudd på 210 millioner kroner før skatt, mot 304 millioner kroner i 2011. Driftsresultatet ble 248 millioner kroner, mot 358 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.
I første halvår 2012 ble det rekordhøy produksjon. I forhold til året før økte produksjonen med 37 %. Imidlertid ble dette motsvart av en enda større nedgang i kraftprisen. Den ble 25 øre pr kWh, mens den var 45 øre pr kWh forrige år. Summen av dette er hovedforklaringen til at driftsresultatet ble svekket sammenlignet med fjoråret.

Selskapets vannkraftprosjektet i Uganda gikk med et positivt driftsresultat på 18 millioner kroner i første halvår.

Nettvirksomheten har i første halvår levert noe lavere resultat enn foregående år, som hovedsakelig skyldes lavere inntektsramme og pågående omstillingsarbeid. Det antas at effektene av omstillingsarbeidet vil bidra til bedre resultat i 2013.

Forretningsområdet IKT, som inkluderer IT-selskapet Nidit og bredbåndsselskapet Loqal, hadde et positivt driftsresultat på 15 millioner kroner, en forbedring på nesten 50 prosent fra i fjor. Disse selskapene leverer god vekst og ligger foran sine langsiktige målsettinger.

 Halvårsrapport 2012

For nærmere opplysninger kontakt:

Finansdirektør Olav Sem Austmo, mobil 976 75 517
Kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774


Trondheim,28.08.2012.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS