Gå til innholdet
TrønderEnergi-overskudd - 315 MNOK før skatt

TrønderEnergi-overskudd - 315 MNOK før skatt

27.08.2013

Pressemelding: TrønderEnergi avlegger et halvårsregnskap for første halvår 2013 med et overskudd på 315 millioner kroner før skatt, mot 210 millioner kroner i 2012. Driftsresultatet ble 216 millioner kroner, mot 248 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.
Isolert sett er resultatet godt. Bak tallene er det imidlertid flere engangseffekter som bidrar solid i positiv retning.

Salget av bredbåndselskapet Loqal bidrar med en regnskapsmessig gevinst på 192 MNOK.

Resultatene i både morselskap og datterselskaper er også preget av omstillingskostnader på 49 MNOK i forbindelse med at 70 ansatte fases ut med frivillige avtaler innen utgangen av 2015. Besparelsene knyttet til omstillingsprogrammet er beregnet til å utgjøre 100 MNOK pr år fra og med 2016.

Videre er det inntektsført 102 MNOK i harmoniinntekter i TrønderEnergi Nett. Dette er en engangskompensasjon knyttet til fusjonen mellom Trondheim Energi Nett AS og TrønderEnergi Nett AS i 2011. Tilsvarende beløp vil inntektsføres også i andre halvår.

Produksjonen i energiselskapet var lav i første halvår, med 808 GWh mot 1.380 GWh i første halvår 2012. Områdeprisen første halvår i 2013 var 30,4 øre/kWh mot 25,1 øre/kWh i samme periode i fjor. Nettoeffekten av dette har bidratt til lavere driftsresultat.

Utviklingen i sluttbrukermarkedet er positiv, med en kundetilvekst fra 38.000 kunder på samme tidspunkt i fjor, mot 51.000 kunder nå.

For nærmere opplysninger kontakt:

Finansdirektør Olav Sem Austmo, mobil 976 75 517
Kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774


Trondheim, 26.08.2012.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS