Gå til innholdet
TrønderEnergi øker nettleia

TrønderEnergi øker nettleia

01.10.2013

Pressemelding: TrønderEnergi Nett AS øker nettleia med 4,8 øre/kWh, eks. mva, fra 1.1.2014. Dette kommer til kundene fra og med fakturaen for 1. kvartal 2014.
Økningen representerer cirka 100 kroner per måned, inklusive merverdiavgift for en privat gjennomsnittskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh.

Årsaken til denne økningen ligger i en såkalt harmoniinntekt som oppstår når nettselskaper slår seg sammen. Inntektsrammen til fusjonerte selskaper blir ofte mindre enn de ville fått hver for seg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer nettselskapenes inntekter med hjemmel i forskrift. NVE har beregnet harmonieffekten ved fusjonen som ble gjennomført i 2011. Denne skal nå tas inn over en periode på tre år.

TrønderEnergi Nett AS vil fortsatt ha en av landets laveste nettleier, jamfør NVEs statistikker:
http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Nettleie1/Nettleiestatistikk/

Mer detaljert informasjon om ordningen finnes også på NVEs nettsider. I høringsdokument 2/2012 forklares metoden NVE legger til grunn for å beregne harmoniinntekten ved sammenslåinger.

For nærmere opplysninger kontakt:

Konst. nettdirektør Ole Bjørn Nilsen 905 87 856 
 
Trondheim, 01.10.2013.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS