Gå til innholdet

TrønderEnergi øker eierandel i OWEC Tower

03.01.2012

PRESSEMELDING: Keppel og TrønderEnergi investerer i OWEC Tower. TrønderEnergi, gjennom det heleide datterselskapet TrønderEnergi Invest, øker sin eierandel fra 1 til 4 prosent i Owec Tower.
KV Ventus BV, et heleid datterselskap av Keppel Corporation Ltd kjøper 49,9% eierandel i OWEC Tower AS.

I samme transaksjon øker TrønderEnergi Invest AS, et heleid datterselskap av Trønderenergi, sitt eierskap i OWEC Tower. Gjennom dette styrker OWEC Tower sin finansielle stilling og settes bedre i stand til å møte den økende etterspørselen i det internasjonale offshore vindmarkedet. OWEC Tower vil også dra nytte av Keppels verdensomspennende markedsposisjon.

OWEC Tower, som kommer ifra offshore olje-og gassindustrien, er ledende innen design og engineering av offshore vindturbinfundamenter. Selskapet har utviklet en proprietær jacketfundament design kjent som OWEC Quattropod. Designet er for tiden det eneste velprøvde jacketdesignet for offshore vindturbiner i markedet. OWEC Quattropod separerer og optimaliserer pele- og jacketinstallasjonsprosessen, som resulterer i reduserte installasjonskostnader og raskere prosjektlevering. Dette ble første gang demonstrert på Alpha Ventus, det første tyske offshore vindkraft-prosjektet.

- Vi ser offshore vindenergi raskt få innpass over hele verden og et stort antall offshore vindparker er under utvikling og planlegging. Dette vil medføre en enorm økning i etterspørselen etter fundamentstrukturer, sier Michael Chia, direktør for Keppels konsernstrategi og utvikling, - Etter som offshore vindparker beveger seg på dypere farvann med større vindturbiner, vil et stort antall jacketfundamenter være nødvendig. Med Keppels erfaring og kompetanse som en ledende konstruktør av rigger, ser vi gode muligheter til å støtte OWEC Tower til å møte denne etterspørselen på en kostnadseffektiv og pålitelig måte. Sammen med vårt proprietære design for offshore vindturbiner og våre fundamentmontører, er vi sikre på ytterligere styrking av våre løsninger til offshore vindindustrien, sier Mr. Chia.

OWEC Tower har så langt levert 62 fundamenter og er i dag det eneste selskapet med et gjennomprøvd jacketfundament, blant annet basert på forhåndsinstallerte peler. Trenden i offshore vindkraft er at vindparkene flyttes lengre fra land og utnytter større turbiner. Som følge av at både vanndyp og turbiner øker, forventes det at en mye større del av fremtidens fundamenter vil være basert på et jacketdesign. Sammen med Keppel har OWEC Tower den klare målsetting å opprettholde sin ledende posisjon i dette segmentet.

- Vi er glad for å få Keppel Ventus som investor og forretningspartner sier Bjørn Fjeld, administrerende direktør i OWEC Tower. - Når Keppel, en av verdens største offshore og marineaktører, investerer i OWEC Tower, ser vi dette som bevis at vi har lykkes i å utvikle vår Quattropod som et markedsledende design og konsept for offshore vindparkfundamenter. Samarbeidet med Keppel vil gjøre oss i stand til å ytterligere styrke vår posisjon som markedsleder i dette segmentet og hjelpe oss erobre nye markeder og øke vår virksomhet betydelig, sier Fjeld.

Europa er for tiden ledende innen offshore vindenergi. Ifølge European Wind Energy Association (EWEA) hadde Europa pr 2010 45 vindparker fordelt på ni land, med totalt 1136 offshore vindturbiner installert og koblet til nettet. Kombinert har disse en kapasitet på 2,9 GW og produserer 11,5 TWh i et normalår. Offshore vindkraft vil stadig bli viktigere etter hvert som europeiske land konverterer til fornybare energikilder. EWEA har en målsetting på 40 GW installert i 2020 og 150 GW innen 2030.

Det store antallet offshore vindparker under utvikling og planlegging vil resultere i en tilsvarende stor etterspørsel etter fundamentstrukturer. Investeringer i offshore vindparker i Europa alene er anslått til 1600 milliarder kroner i perioden 2010-20. Andre markeder som det amerikanske, kinesiske og det koreanske markedet venter også å utvikle seg raskt.

OWEC Tower, som samarbeider med ledende verft og entreprenører for produksjon og installasjon, er det eneste selskapet med en track reckord på jacketfundamenter til offshore vindparker. Prosjekter som er levert omfatter: Beatrice utenfor kysten av Skottland (2006), det tyske pilotprosjektet Alpha Ventus (2009), Ormonde vindpark i England (2010) og det belgiske Thornton Bank-prosjektet (2011/12). I tillegg konstruerer OWEC Tower en prototyp på land i Frankrike der Alstoms nye offshore turbin skal utprøves.

Kontakt: Bjørn Fjeld, administrerende direktør.
Telefon: +47 5530 2757 e-post: Bjorn.Fjeld @ owectower.no
Per Bull Haugsøen, Business Development: +47 5530 2750

Kontakt TrønderEnergi Invest: Investeringsdirektør Tommy O.Olsen. Telefon +47 97 62 34 09

Trondheim, 03.01.2012.
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS