Gå til innholdet

TrønderEnergi og Tydal Kommunale Energiverk vil forhandle om nettvirksomheten i Tydal

26.03.2012

PRESSEMELDING: Kommunestyret i Tydal ga torsdag kveld styret i Tydal Kommunale Energiverk (TKE) fullmakt til å fremforhandle en intensjonsavtale med TrønderEnergi om å slå sammen nettvirksomhetene i de to selskapene.
TrønderEnergi møtte sist tirsdag kommuneledelsen og ledelsen i TKE for et sonderingsmøte om grunnlaget for en sammenslåing.

TrønderEnergi og Tydal kommune har etter dette startet en dialog med sikte på å komme fram til enighet om overtakelse av nett og nettdrift i kommunen. Det vil bli utarbeidet en intensjonsavtale som blant annet beskriver den videre prosessen. Denne planlegges lagt fram for kommunestyret i Tydal over påske. Partene er enige om at det er viktig med en rask prosess. For Tydal kommune er det viktig med god forvaltning og drift av nettet slik at god kvalitet på strømleveransene sikres. Samtidig er det viktig at hensynet arbeidsplasser og aktivitet ivaretas.

De to selskapene orienterte om situasjonen under en pressekonferanse i Stjørdal i dag.

Selskapene har til hensikt å ha en intensjonsavtale klar innen utgangen av april måned.

For nærmere opplysninger kontakt:
Styreleder Helge Mjøen i Tydal Kommunale Energiverk, telefon 906 83 353
Nettdirektør Knut Ivar Nyhaug i TrønderEnergi Nett AS, telefon 909 46 398

Stjørdal, 26.03.2012.

Helge Mjøen - styreleder
Tydal Kommunale Energiverk

Ole Jørgen Frostad - kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS