Gå til innholdet

TrønderEnergi – konkurransedyktig på pris og Norges beste på kundebehandling*

13.10.2010

Slik kan det se ut når konkurrenten vår sammenligner to ulike produkter i annonse i Adresseavisen.
Vi synes det er uheldig at Trondheim Kraft går til det skritt å villede markedet gjennom en sammenligning av to ulike produkter. Som kjent kan man heller ikke sammenligne epler og bananer. I alle fall ikke om man skal framstå som en troverdig aktør og gi kundene en riktig fremstilling av prisbildet. Dette kan være en sak for Forbrukerombudet.

Vi kan sammenligne banan med banan
Man kan sammenligne like produkter. Et greit eksempel er innkjøpspris – spot. Denne prisen er den samme for alle og det er bare en ting som skiller, og det et månedlig fastbeløp som kundene betaler i tillegg.

For TrønderEnergi så er dette fastbeløpet kr. 48.- og for Trondheim Kraft 75.- For løsninger kun solgt via web, uten kundeservice, tilbyr Trondheim Kraft dette produktet til et fastbeløp på kr. 49.-

TrønderEnergi er altså billigere – og tilbyr også Norges beste kundeservice i pakken.*

Vi har mange produkter og felles for disse er at de er skreddersydd i tråd med kundenes behov
Som trøndernes eget energiselskap vet vi hva kundene ønsker. Dette tar vi hensyn til og derfor har vi ulike produkter som er konkurransedyktige og tilpasset ulike kundebehov.

Forsikring mot høye strømpriser i vinter
Mange kunder er nå opptatt av om vinterens priser blir like høye som i fjor. Kraftmarkedet er komplisert og mange faktorer spiller inn. Derfor er det vanskelig å gi en klar anbefaling.

Etter ønske fra våre kunder, lanserer vi nå Garantipris som sikrer kundene mot pristopper gjennom vinteren. Garantipris er en videreutvikling av vårt tidligere standard variabelprodukt som ikke hadde en slik forsikring. Gjennom dette produktet får kundene en forutsigbarhet samtidig som de følger markedets svingninger. Garantipris ble gjort tilgjengelig på markedet 1. oktober i år.

Landets billigste fastpris
For de som vil ha enda mer forutsigbarhet kan TrønderEnergi tilby landets billigste fastpris. Her kan kundene velge mellom 1 eller 3 årsavtale.

Stadig flere velger TrønderEnergi
I den senere tiden har flere og flere kunder valgt å kjøpe strøm fra TrønderEnergi. Det er vi glade for! Den stadige tilstrømmingen av kunder gjør oss trygge på at vi leverer de produktene som kundene vil ha.

Hjertet er også med i valget av leverandør
Undersøkelser gjennomført av Gallup viser at trøndere er opptatte av at pengene og verdiskapingen forblir i fylket vårt. De bryr seg om at vi årlig gir tilbake til lokalsamfunnet, til byen, til idrettslagene som ungene deres er med i.

Det er TrønderEnergi enige i og derfor bidrar vi årlig til at barn og unge i fylket vårt kan holde på med det de helst vil. At eierkommunene våre får utbytte som igjen går til å gjøre fylket vårt, kommunen vår, byen vår til et bedre sted å bo. Det er slik lokal verdiskaping fungerer! Og helt i tråd med den visjonen som samfunnsaktøren TrønderEnergi har.

* TrønderEnergi Marked ble tidligere i år kåret til Norges beste på kundeservice innen vår bransje. Undersøkelsen og kåring ble gjort av Confex.