Gå til innholdet

TrønderEnergi kjøper vindaksjer

27.06.2011

PRESSEMELDING: TrønderEnergi kjøper halvparten av aksjene i Sarepta Energi AS. Dette omhandler Statoils landvindprosjekter i Midt-Norge. De andre 50 prosentene i Sarepta eies av NTE, som har to måneders forkjøpsrett på aksjene.
Sarepta Energi As innehar konsesjoner på fire vindparker i Nord- og Sør-Trøndelag.
Dette gjelder Ytre Vikna i Vikna kommune, Roan i Roan kommune, Sørmarkfjellet i kommunene Osen og Flatanger, samt Harbakfjellet i Åfjord kommune. Ytre Vikna og Harbakfjellet har rettskraftige konsesjoner. To er påanket til OED.

Til sammen er det antatt at disse parkene vil bidra med ca 1,8 TWh fornybar kraftproduksjon, tilsvarende forbruket i cirka 90 000 husholdninger. Det tilsvarer en dobling av det Norge produserer av vindkraft i dag. Midt-Norge har et kraftunderskudd på cirka 7 TWh i et normalår, og ny vindkraftproduksjon vil bidra til å lukke dette gapet.

Dette vil i sum gjøre TrønderEnergi og NTE til den største vindkraftprodusenten i Norge. TrønderEnergi og NTE som regionale selskaper eid lokalt vil da inneha kontrollen over de store vindkraftressursene i Trøndelag.

TrønderEnergi foretar kjøpet gjennom sitt energiselskap, TrønderEnergi Kraft AS.
- Vi er meget godt fornøyd med denne avtalen som sikrer at den betydelige verdiskapingen som vindressursene på Fosen vil skape, tilfaller trønderske selskaper, sier energidirektør Leidulv Gagnat.

For å kunne realisere disse planene er man avhengig av at det bygges ny 420 kV-linje for kraftoverføring på Fosen.

Avtalen er inngått under forutsetning av at Konkurransetilsynet ikke gjør inngrep.

Arctic Securities ASA og SMN Sparebank 1 Markets har vært finansielle rådgivere og
Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for TrønderEnergi.

Trondheim, dato 24. juni 2011.
Ole Jørgen Frostad
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS

Kontaktinfo:
Kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad, mobil 913 99 657
Energidirektør Leidulv Gagnat, mobil 913 99 639

E-post: ole.jorgen.frostad@tronderenergi.no