Gå til innholdet

TrønderEnergi iverksetter ekstern gjennomgang

21.12.2012

Pressemelding: Styret i TrønderEnergi Nett AS (TEN) har i dag besluttet en ekstern gjennomgang av selskapets rutiner etter at Trondheim Kraft i en klage til NVE framsetter påstander om at TrønderEnergis markedsselskap benytter uredelige metoder med bruk av nettselskapets kundebase som kilde.
-Klagen retter seg mot nettselskapet, og vi ønsker derfor å gjennomføre en uavhengig verifikasjon av gjeldende rutiner. Det er funksjonelt skille mellom marked- og nettselskapet vårt, og vi anser påstandene som feilaktige, sier styreleder Ståle Gjersvold i TEN.

Nettselskapet har, uavhengig av ovenstående, besluttet å vedta overtredelsesgebyret på en million kroner som ble utstedt 18.12.12.

Som tidligere meldt både i 2011 og nå, så beklager vi at vi ikke var aktpågivende nok da vi passerte 100.000 kunder etter oppkjøpet av Trondheim Energi Nett i 2010. Dette førte til at den styrerepresentasjonen som forelå ikke ble justert i tråd med regelverket.

Dette betyr ikke at TrønderEnergi er enig i NVEs framstilling på alle punkter i vedtaket av 18.12.12. I sum er imidlertid konklusjonen at gebyret aksepteres.

Vi vil også bemerke at alle avvik er lukket innenfor de frister som NVE til enhver tid har godkjent. TrønderEnergi har aldri hatt til hensikt å bryte lover og forskrifter for å fremme konsernets interesser.

For nærmere opplysninger kontakt:

Kommunikasjonssjef Kjell Dahle, mobil 958 97 774

Trondheim,20.12.2012.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS